دلم گرفته  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1385

مرا بگیر و ببر ، دلم گرفته

قسم به عشق ، به باران ، دلم گرفته

شبیه پنـجره های گرفـته پاییـز

ببین چه ساده ، چه آسان دلم گرفته

بیا که گریه کنیم و سبک شویم امشب

کجاست راه نیستان ، دلم گرفته

بیا دو تایی از این شهر سرد بگریزیم

از این همیشه زمستان دلم گرفته

دوباره بغض ، دوباره هجوم خاطره ها
دوباره نبودن تو........

ببین چقدر دلم گرفته ؟!