انواع عشق  چاپ
تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق یعنی دل را به دست تو سپردن
عشق یعنی غصه دنیا رو نخوردن
عشق یعنی تو باغ اون چشمهای سبزت
دل رو تا چشمه سار مهربونی بردن

قاصدک ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای من تویی تو
قاصدک ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای من تویی تو

بیا تا با هم دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم و رو ابرها پرواز کنیم
بیا تا با هم دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم و رو ابرها پرواز کنیم

عشق تو توی قلبمه
اسم تو روی لبهام
خاطره ای بهتر از این
تو دنیا من نمیخواهم

عشق یعنی دل را به دست تو سپردن
عشق یعنی غصه دنیا رو نخوردن
عشق یعنی تو باغ اون چشمهای سبزت
دل رو تا چشمه سار مهربونی بردن

قاصدک ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای من تویی تو
قاصدک ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای من تویی تو

بیا تا با هم دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم و رو ابرها پرواز کنیم
بیا تا با هم دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم و رو ابرها پرواز کنیم

عشق تو توی قلبمه
اسم تو روی لبهام
خاطره ای بهتر از این
تو دنیا من نمیخواهم

عشق تو توی قلبمه
اسم تو روی لبهام
خاطره ای بهتر از این
تو دنیا من نمیخواهم