درباره عشق  چاپ
تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1385

درباره عشق

 

1.    عشق همان زندیگست بدون عشق زندگی نیست.

 

2.    ما با عشق شقایق زنده ایم.

 

3.    عشق نعمتی است از خدا.

 

4.    عشق : استخفرالله.

 

5.    عشق یعنی یک کاسه گیلاس.

 

6.    عشق یعنی تولد دوباره.

 

7.    اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده کمی گریه کرده.

 

8.    عشق بی معناست.

 

9.    عشق به دعوت کسی نمی آید و به دستور کسی نمی رود.

 

10.   رد پای عشق را بگیر تا خانه ی معشوق را پیدا کنی.

 

11.   بدترین چیز در دنیا عشق است.

 

12.   عشق یک بیماری واگیر دار است.

 

13.   عشق یه چیزی مثل کشک و دوقه.

 

14.   و عشق حرف بیهوده ای نیست و عاشق بودن دردناک است.

 

15.   طلوع عشق ، طلوع عاشقان است ، طلوع عاشقان رنگش طلایست و اگر چه آخرش مرگ و جدایست.

 

16.   مشکی رنگ عشقه.

 

17.   عشق مشکی ست و و تمام آن تیره است و در آن هیچ روشنی نیست.

 

18.   عشق : نمی دونم، بلد نیستم.

 

19.   امروزه همه عاشقا شدن اینترنتی ، ایمیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی

 

20.   عشق پیدا شده ، آتش زده به همه ی عالم.

 

21.   عشق راز تا ابد پنهان.

 

22.   عشق سوزی ست دردناک در دل همه ی انسان ها.

 

23.   عشق چراغ روشنی است در دل ،،، گر بمیرد آدمی عشق شود خاموش.

 

24.   تیر عشقت خورد تو قلبم گفت : فس ،،، تو مگر عاشق نبودی ناکس.

 

25.   عشق یعنی تو.

 

26.   عشق گذشتن از مرز وجود.

 

27.   سعدی اگر عاشقی کنی، جوانی.

 

28.   عشق مظهر پاکی.

 

29.   عشق به فرج ( عج )