X
تبلیغات
رایتل
بغض  چاپ
تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1385
بغض دیگر باگلوی من چه عادت کرده است

بسکه از تقدیر ناچاری حکایت کرده است

من که عاشق نیستم حتما ًکسی این درد را

بیت بیت از چشم خود تامن هدایت کرده است

کاش دستم رابگیرد مثل روز هرگزی

که تمام شعر هایم راروایت کرده است

دستها اما عجب مرموزموجوداتی اند

از کسی صدها مرض درمن سرایت کرده است

سر به زیری مُرد . لب وامی کنم زُل می زنم

اینقدرکار مرا چشم توراحت کرده است

عشق از تو درد از من این وسط معلوم نیست

قلب تو یا چشم من باما خیانت کرده است 
 
شعرم از حال تو شرح بی نهایت کرده است
 
من زبانی با تخیل آشنا دارم ولی

هرم تصویرت مرا یکسر حرارت کرده است

بگذریم،انگار یادم رفت مطلب بغض بود

اوکه لبخند توراهم پاک غارت کرده است

کاش روزی نامه ی یک سطری ام را وا کنی:

شاعری درکار تقدیرش دخالت کرده است