X
تبلیغات
رایتل
نمک گیرمان نکن  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1385

با یک سخن عزیز !نمک گیرمان نکن

از چشمهای خویش سرازیرمان نکن

ما ساده تر از اینهمه حرفیم ,نازنین

با این غزل چو ایینه تفسیرمان نکن

بعد دو سال یاد غزل کرده ایم باز

در انتخاب قافیه درگیرمان نکن

بگذار نگاه بماند به یادگار

اری دچار خرقه وتزویرمان نکن

یک عمرماه یخ زده در حصار شیشه

این گونه سعی به تقصیرمان نکن

این حرفها همه نم یک استعاره است

در گوش هر غریبه تکثیرمان نکن

باشد به تو نمیرسم اما چنین

با حرفهای ساده نمک گیرمان نکن