ماه من غصه نخور...  چاپ
تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

ماه من غصه نخور زندگی جزر ومد داره
دنیامون یه عالمه آدم خوب وبد داره

 ماه من غصه نخور همه که دشمن نمیشن
همه که پر از ترک مثل تو ومن نمیشن

ماه من غصه نخورمثل ماها فراوونه
خیلی کم پیدا میشه کسی رو حرفش بمونه

ماه من غصه نخور گریه پناه آدمهاست
تر وتازه موندن گل مال اشک شبنم هاست

ماه من غصه نخور زندگی بی غم نمیشه
اونی که غصه نداشته باشه آدم نمیشه

ماه من غصه نخور خیلی ها تنهان مثل تو
خیلی ها با زخم های زندگی آشنان مثل تو

ماه من غصه نخور زندگی خوب داره و زشت
خدا رو چه دیدی شاید فردامون باشه بهشت

ماه من غصه نخور زندگی بی غم نمیشه
اونی که غصه نداشته باشه آدم نمیشه
ماه من غصه نخور دنیا رو بسپار به خدا
هر دومون دعا کنیم توهم جدا من هم جدا