امشب...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1387

نگاهم میل طغیان دارد امشب
گلویم بغض باران دارد امشب
برای خلوت خود همزبانی
دل من چشم گریان دارد امشب