نکنه خدا نکرده ...  چاپ
تاریخ : جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387
نکنه خدا نکرده سفر بهت بسازه

عوض کنه هواتو آب و هوای تازه

نکنه خدا نکرده یادت نمونه اشکام

یادت بره چه خستم یادت بره چه تنهام

نکنه خدا نکرده بری و پیدا نشی

مال یکی دیگه شی دیگه مال من نباشی

نکنه خدا نکرده کسی به دلت بشینه

خودت بگی تمومه اونی که می خوام همینه

نکنه خدا نکرده به کسی نگفتی چیزی

به کسی نگفتی اینجا واسه کسی عزیزی

نکنه خدا نکرده واسه تو کم گذاشتم

نکنه خیال می کردی که زیاد دوست نداشتم