X
تبلیغات
رایتل
محرک زندگی ...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1387

 

عشق هدف حیات و محرک زندگی من است، و زیباتر از عشق

چیزی ندیده ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته ام. 

عشق است که روح مرا به تموج وا می دارد، قلب مرا به جوش

می آورد، استعدادهای نهفته مرا ظاهر می کند، مرا از خود

خواهی و خود بینی می راند. دنیای دیگری را حس می کنم.

در عالم وجود محو می شوم. احساس لطیف و قلبی حساس و

دیده ای زیبا بین پیدا می کنم. لرزش یک برگ، نور یک ستاره دور،

موریانه کوچک، نسیم ملایم سحر، موج دریا، غروب آفتاب همه

احساس و روح مرا می ربایند و از این عالم مرا به دنیای دیگری

می برند. ...این ها همه و همه از تجلیات عشق است... .

به خاطر عشق است که فداکاری می کنم. به خاطر عشق است

که به دنیا با بی اعتنایی می نگرم و ابعاد دیگری را می یابم. به

خاطر عشق است که دنیا را زیبا می بینم و زیبایی را می پرستم.

به خاطر عشق است که خدا را حس می کنم و او را می پرستم

و حیات و هستی خود را تقدیمش می کنم...