مال تو...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387

alijon.blogsky

 

 

 

خانه ام وقتی که می آیی تمامش مال تو

هر چه دارم غیر تنهایـی تمامش مال تو

صد دو بیتی ، صد غزل دارم و حتّی یک بغل

شعرهای خوب نیمایی ، تمامش مال تو

ضرب آهنگ غـزل هایم صدای پای توست

این صدای پـای رؤیایـی تمامش مال تو

عشق من ، عشق زمینی نیست باورکن عزیز

عشقم این عشق اهورایی تمامش مال تو

باز هم بیت بد پـایـان شعرم مـال مـن

بیت هـای خوب بالایـی تمامش مال تو