امشب...  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1387

alijon.blogsky

 

 

امشب دلم میخواهد 

 به کسی بگویم"" دوستت دارم.""

 تو نهراس و آنکس باش.

 بگذار با هر آنچه در توان دارم 

 همین امشب به تو ثابت کنم که دوستت دارم.

 بگذار برایت نقش آن دلباخته ای را بازی کنم که 

 لحظه ای دور از محبوب خویش زندگی را نمیتواند.

 بگذار همچون معشوقی که برای وصال معشوقش 

 جان میدهد برایت جان دهم.

 بگذار همین امشب پیش پایت زانو بزنم 

 و تو را ستایش کنم.

 بگذار در تاریکی به تو لبخند بزنم.

 نگذار زمان از دستم برود 

 و تو را درنیابم.

 میخواهم بیندیشی که همین امشب 

 غیر از من کسی دیوانه تو نیست 

 هرچند که جاهلانه فکری باشد.

 کمی بیشتر با من 

 و همین امشب بگذار خیال کنم 

 که جز تو کسی نیست.

 همین یک امشب را بگذار نقش بازی کنم.

 نقش حقیقت را.

 همان که دور از تو بارها روبه روی آینه تمرین کرده ام.

 ای آخرین !