آشفته و شیدا...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

تنهاترین شمعم ، آشفته و شیدا

تنهاترین شعرم ، ننوشته و زیبا

تنهاترین حرفم بر روی لبهایت

 

تنهاترین رازم ، ناگفته ناخوانا

تنهاترین نورم در صبح چشمانت

 

تنهاترین فریاد، کم حرف و پر معنا

تنهاترین امیدم بر یک دل سوخته

 

تنهاترین آواز ، تنهاترین نجوا

تنهاترین شعرم در دفتر ایام

 

تنهاترین شاعر ، تنهاترین تنها...