رمضان...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1387

فرارسیدن ماه میهمانی خدا ماه نزول قرآن ماه خوبی ها

         ماه عبادت ماه بندگی خدا ماه مبارک رمضان برعموم مسلمانان مبارک

 

 

    

 

 

ماه مبارک رمضان، بهترین ماه ها، ماه میهمانی خدا، ماه خوبی ها، 

 ماه شب های قدر، ماه دعا ونیایش ، 

 ماه رحمت و آمرزش و ماه خیر و برکت است. 

حلول ماه مبارک رمضان،  

به راستی که خبر از گشایش درهای بهشت به روی آدمیان دارد. 

 ماه تزکیه، ماه خودسازی، ماه از خویش تا خدا رفتن،  

ماه پرواز با دوبال قنوت از زمین تا ملکوت و شکوفایی  

غنچه های معنویت در سکوت سبز روزه داران 

 و در حیرت ارغوانی سالکان کوی دوست.