بگذار...  چاپ
تاریخ : شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

 

   بگذار با چشمان تو ببینم.........

             
    بگذار در نگاه تو ذوب شوم.............
 
بگذار در زیر باران شانه به شانه ات قدم زنم و تو برایم از آرزوهایت ترانه بسرائی.......
 
بگذار به قداست عشقمان کوچک شوم وقتی با تو به پرواز شاپرکهای کنار برکه میخندیم.......
 
بگدار شبها رو به ستاره ها خاطرات شیرینمان را شماره کنم......
 
بگذار همیشه در ذهنم مثل نگاه اول مهربان و پاک باشی.......
 
بگذار نگاه مان نه به هوس که به عشق .....آنهم عشقی آسمانی در هم گره بخورد......
 
       بگذار دلم برای تو باشد........
    
      بگذار دلت.......حالم را بپرسد.......
                 
     بگذار قلبم برای تو بتپد...........
 
بگذار آرزوهایم با تو باشد......برای تو......به خاطر تو...........
 
بگذار خیال کنم دوستم داری و از این خیال شبها با سپیدی روز با ستاره ها باشم........