پرسه...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

خیلی وقته اینجا پرسه میزنم

 

جای رد پاتو من نیستی و بوسه میزنم

 

اگه حتی تو جوابمو ندی من بازم با عکس تو حرف میزنم

 

تسلیت قلب صبورم دیگه اون دوست نداره

 

سهم اون یه عشق تازه سهم تو طناب داره

 

بسه اشکاتو نگه دار غم تو یکی دو تا نیست

 

پا نذار روی غرورت جای اون به زیر پا نیست