شب قدر...  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

شب قدر است و من قدری ندارم 

 

چه سازم توشه قبری ندارم 

 

مبادا لیلة القدرت سر آید 

 

گنه بر ناله ام افزونتر آید 

 

مبادا ماه تو پایان پذیرد 

 

ولی این بنده ات سامان نگیرد