خطا کردم...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

آرزو کردم که روزی مثل مجنون من شوم عاشق

 

 کنم شیدایی و بر گیرم از دنیا ی خود تنها، یک دل 

 

 دلی پر از صفا و عشق و بودن را

 

 دلی همچون دل لیلی

  

دلی همچون دل شیدا

 

 ولی افسوس اکنون من شدم مجنون و بی تابم

 

 نمیدانم خطا این بود که دل دادم

 

 من و دشتی پر از افسوس

  

من و چشمی پر از حسرت

  

من ودلی پر از آه و پر از نفرت

  

همین شد خون بهای عشق دیرینه ام

 

 همین شد آنچه از عاشقی دیدم

 

 گناهم این بود که دل بستم

 

 که دل دادم