هیچکس...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 14 مهر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

هیچکس با من در این دنیا نبود

 

هیچکس مانند من تنها نبود

 

هیچکس دردی زدردم بر نداشت

 

بلکه دردی نیز بر دردم گذاشت

 

هیچکس فکر مرا باور نکرد

 

خطی از شعر مرا از بر نکرد

 

هیچکس معنای آزادی نگفت

 

در وجودم رد پایش را نجست

 

هیچکس آن یار دل خواهم نشد

 

هیچکس دمساز و همراهم نشد

 

هیچکس چون من چنین مجنون نبود

 

در کلاس عا شقی دلخون نبود

 

هیچکس دردی نکرد از من دوا

 

جز خدای من خدای من خدا