از عهد آدم...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky.com 

 

 

من از عهد آدم تو را دوست دارم
 

از آغاز عالم تو را دوست دارم
 

چه شب ها من وآسمان تا دم صبح
 

سرمدیم نم نم :تو را دوست دارم
 

نه خطی ،نه خالی! نه خواب و خیالی!
 

من ای حس مبهم تو را دوست دارم
 

سلامی صمیمی تر از غم ندیدم
 

به اندازه ی غم تو را دوست دارم
 

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
 

بگوییم با هم : تو را دوست دارم
 

جهان یک دهان شد هم آواز با ما :
 

تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم