هم نفس...  چاپ
تاریخ : جمعه 3 آبان‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

  

می خوام که با هر نفسم، بگم تویی هم نفسم

 

بغض تو رو داد بزنم، بگم توی هر نفسم

 

می حوام که با ترانه هام، قفل سکوت و بشکنم

 

تو هم صدام و بشنوی، منم صداتو بشنوم

 

می خوام بگم تو بهترین، ستاره ی بخت منی

 

می خوام بگم که خواستنت، تموم دنیای منی

 

می خوام که هر شب واسه تو، ستاره ها رو بشمورم

 

ماه و ستارم واسه چی، هرچی تو گفتی بشمورم

 

می خوام که بغض سینم و، درد تو درمون بکنه

 

دردم و درمون نکنه، شاید که آرومم کنه

 

 می خوام که با برق نگات، خورشید و ویرون بکنم

 

می خوام که با بغض صدات، رعد و پریشون بکنم

 

می خوام بگم عزیز من، صبر و قرار من تویی

 

صبر و قرار تو منم، عمر و نیاز من تویی

 

می خوام که خواستن تو رو، با گریه فریاد بزنم

 

عشق و نیاز این دل و، تو سینه فریاد بزنم

 

می خوام بگم دوست دارم، تموم حرفام همینه

 

بگم فقط تو رو دارم، تموم حرفام همینه