نباشی میمیرم...  چاپ
تاریخ : شنبه 23 آذر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

 

قسمت نشد ببینمت خدانگهداری کنم

 

فرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنم

 

گفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته برات

 

اگه یه وقت بگی  نرو رفتن پر از درد برام

 

گفتم صداتو نشنوم ندیده از پیشت برم

 

پشت سرم زاری نکن چی کار کنم مسافرم

 

من میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو

 

از خاطر من فراموش نمیشه گل من خوب

 

میدونی بی تو تک و تنهام عزیزم اگه تو

 

نباشی میمیرم نامه رو تا تهش بخون گریه

 

نکن طاقت بیار نامه رو خط خطی نکن

 

دو جمله رو هم دووم بیار باور نکن یه

 

بیوفام نامه میزارم و میرم نه قسمت

 

زندگیم اینه به کی بگم مسافرم سهم من

 

از تو دوریه تو لحظه های بی کسی

 

قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم

 

من میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو

 

از خاطر من فراموش نمیشه گل من خوب

 

میدونی بی تو تک و تنهام عزیزم اگه تو

 

نباشی میمیرم.

 

همیشه زنده میمونن با یاد تو ترانه هام

 

منو ببخش اگه بازم اشکام چکید رو

 

نامه هام دیگه تموم شد فرصتم خاطره هام

 

پیشت باشه تموم خاطرات خوش

 

خدانگهدارت باشه.