نامه...  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1387

alijon.blogasky 

 

 

به تو از تو می نویسم
 

به تو ای همیشه در یاد
 

ای همیشه از تو زنده
 

لحظه های رفته بر باد

وقتی که بن بست غربت
 

سایه سار قفسم بود
 

زیر رگبار مصیبت
 

بی کسی تنها کسم بود

 
وقتی از آزار پاییز
 

برگ و باغم گریه می کرد
 

قاصد چشم تو آمد
 

مژده ی روییدن آورد

به تو نامه می نویسم
 

ای عزیز رفته از دست
 

ای که خوشبختی پس از تو
 

گم شد و به قصه پیوست
 

ای همیشگی ترین عشق
 

در حضور حضرت تو
 

ای که می سوزم سراپا
 

تا ابد در حسرت تو

به تو نامه می نویسم
 

نامه ای نوشته بر باد
 

که به اسم تو رسیدم
 

قلمم به گریه افتاد

ای تو یارم روزگارم
 

گفتنی ها با تو دارم
 

ای تو یارم
 

از گذشته یادگارم

ای همیشگی ترین عشق
 

در حضور حضرت تو
 

ای که می سوزم سراپا
 

 تا ابد در حسرت تو