باتو...  چاپ
تاریخ : شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1387

 

allijon.blogsky 

  

 

واپسین لحظه باتو بودنو

 

نمی خوام با گریه آتیش بزنم

 

نمی خوام برای روز رفتنت

 

رخت دلتنگی بمونه به تنم

 

نمی خوام با غصه راهیت بکنم

 

آخه خاطرت عزیزه نازنین

 

خدا یاریت بکنه تو این سفر

 

دیگه چیزی نمی گم فقط همین

 

کاش می شد نری وتنهام نذاری

 

کاشکی ساعتم دوباره خواب می رفت

 

با خداحافظی آخرتو

 

دل من لرزیدوافتادوشکست

 

بعدرفتنت دیگه آسمونم

 

رنگ آبی رو به چشمش ندید

 

با وزیدن نسیم بی کسی

 

مرغ خوشبختی از آشیون پرید

 

اگه یادته نگاه آخرم

 

واسه دوری مون یه نامه بنویس

 

تا منم با قاصدک بهت بگم

 

جز جدایی مون ملالی نیست