تنهایی..  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387

alijon.blogsky  

 

 

تو می گویی غرورت را شکستم

 

تو می گویی که من در خود شکستم

 

تو در خودغرق !

 

من غرق تو بودم

 

تو از دوری واز احساس گفتی

 

من از رنج درون با تو نگفتم

 

من از هجرا ن وتنهایی

 

و از مهر و وفایم هم نگفتم

 

تو از من بی خبر ومن زار وگریان

 

تو در جمع بودی، من تنها ونالان

 

تو در خانه ومن در بند خانه

 

تو در خانه و من دورم ز خانه