کلبه...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

دوست دارم کلبه ای را

 

کنار جنگلی باچشمه آب روان را

 

سبزه  و گلهای زیبا،مرغ و جوجه

 

اردک و بزغاله ای را

 

نان و آبی

 

دست در دست تو تنها

 

من  کنار تو

 

همیشه در خیال تو ،برای تو

 

همره رقص ستاره ، رقص گلها

 

خنده دل ، عطر جانها

 

موسیقیّ برگ و دنیای ترانه

 

ما بدور از هر بهانه

 

بستری بافت شقایق

 

صبحگاهان با نسیمی و سلامی

 

آتشی از شعله عشق

 

چاشتی از  نان و آفتاب

 

دست در دست و دوان در بیشه زاران

 

یا چو پروانه دوان در دشت  و صحرا

 

رنگ و وارنگ چون بهاران

 

سادگی و بی تمنّا

 

در ورای آسمانها،با پری از جنس ابرها

 

تا خود آن کهکشانها،در کنار یک ستاره

 

تا ابد  آرام  گیریم

 

با هم و در هم بمیریم