تو یه رویای ...  چاپ
تاریخ : شنبه 25 مهر‌ماه سال 1388

alijon.blogsky 

 

 

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

 

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

 

تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی

 

شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه میخواهی

 

من آن خاموش خاموشم که با شادی نمیجوشم

 

ندادم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمیپوشم

 

تو غم در شکل آوازی شکوه اوج پروازی

 

نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمیبازی...