نقش بر اب...  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388

 

 علی جون

  

نقش تو نقش برآبی بود وبس           با توبودن چون سرابی بود وبس 

 

رفتنت انگار همچون آمدن              مثل رویا یا نه خوابی بود وبس 

 

فکر می کردم تورا عاشق شدم         عشق پاکت منجلابی بود و بس 

 

کاخ عشقی که برایم ساختی              دیر ویران وخرابی بود وبس 

 

های ای آنکه مرا دادی فریب          خنده ات برق شهابی بود وبس 

 

آنهمه مهر وصداقتهای تو                قصه پرآب و تابی بود وبس 

 

داستان با تو بودن حیف حیف!          ماجرای پرشتابی بود وبس 

 

چهره ات از دور روشن می نمود       روی آن رنگ و لعابی بود وبس 

 

سهم تو از من چه بود عشق ریا!؟      سهم من قلب کبابی بود وبس