چی شد...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388

alijon.blogsky 

 

 

 

چی شد که ما به این دوران قدم گذاشتیم

 

عاشقی نکردیم  ولی عاشقی زیاد دیدیم

 

درو دلمون به خطا رفت

 

هیچ گاه متوجه نشدم        هیچ گاه نتونستم درک کنم

 

از کار دنیا نتوستم سر دربیارم

 

چی بود که من دیدم     نزدیک من اومدی      دلم رو با خودت بردی  

 

اسمت چی بود    چی کار کردی با دلم

 

اما من هیچ گاه نتونستم درکش کنم

 

تو اون روز های اندک منو به دنیای خودت راه دادی

 

ولی روزها میگذشت و منو بیشتر خسته میکرد

 

میدونم که به تو هم سخت میگذشت