گاهی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1384

گاهی شبها گریه کنون میام در خونه تو

داد می زنم میگم منم عاشق دیونه تو

میگم منم اون که شده اسیر مهر بو نیات

اونکه یه عمری عا شقه به اون همه لطف و صفات

وقتی تو این دنیای تو کار دلم گیر می کنه

حسادت قلب منو از آدما سیر می کنه

میام در خونه تو میگم

 به فریادم برس. . . .

رو میکنم به آسمون میکم

 به داد من بر س. . . .

آخه تو محبوب منی

عزیز من

 خوب منی

تویی تویی خدای من

خدای با صفای من

تو روحمی . . .

تو جونمی . . .

تو قلبمی . . .

تو خونمی . . .

خدای مهربان من

عشق تو توی خون من

*   من همونیم که بودم توبودی عوض شدی *

 


 

اگر ماه بودم ,

 

 به هر جا که بودم ,سراغ ترا از خدا میگرفتم .و گر سنگ بودم ,

 

به هر جا که بودی ,سر رهگذار تو ,

 

 

جا میگرفتم .اگر ماه بودی به صد ناز ,

 

 

 شاید . . . . . . . .

 


شبی بر لب بام من می نشستی .و گر سنگ بودی ,

 

 

 به هر جا که بودم ,

 


مرا می شکستی ,

 

 

مرا می شکستی !                      اری تو قلب مرا شکستی