اخرین معشوق  چاپ
تاریخ : شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1384

 

 

                                                                                 آخرین معشوق

با من بگو از عشق ای آخرین معشوق

که برای رسوایی دنبال بهو نه ام

با بوسه ای آروم خو ابم را دزدیدی

تو شدی تعبیر رویای شبو نه ام

من تو نگاه تو دنیا را مدیدم

فردای شیرینم نازنین من

چشمان تو افسانه نیست

که تموم خواب و خیالم بود

 تقدیر من عشق تو بود

که همیشه خواب خیالم بود

شبهای تنهایی همر نگ گیسو ته

آغوش تو وا کن بانوی مهتابی

دل واپسیهامو با خند ه ای کم کن

که تویی پایان تردید و بی تا بی