قصه ی عشق تو ...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

اسمتو وقتی نوشتم خونه ی ترانه لرزید

 

گل زیر شاخه قایم شد از قشنگی تو ترسید

 

گریه ی ستاره ها رو واسه خاطر تو دیدم

 

قصه ی عشق تو از ماه تا سپیده دم شنیدم

 

میشه تو چشم تو گمشد یه سفر تا آسمون رفت

 

 با نگاه پر نازت تافراسوی جنون رفت

 

 میشه تو هوای پاکت تا جنون نفس نفس کرد

 

  مثل اولین تولد میشه رویاتو هوس کرد

 

 کاشکی فانوس نگاهت نور شامو سحرم بود

 

 اشکای سرخ تو ای کاش آب پشت سفرم بود

 

 برق چشمای نجیبت پرسه ی ماه شبانه ست

 

 توی آغوش تو مردن یه غروب عاشقانه ست

 

 گریه ی ستاره ها رو  واسه خاطر تو دیدم

 

 قصه ی عشق تو از ماه تا سپیده دم شنیدم.....