امشب...  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 تیر‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

از خانه بیرون می زنم اما کجا امشب               
                  
شاید تو می­خواهی مرا در کوچه­ها امشب

پشت ستون سایه ها روی درخت شب             
                  
می جویم، اما نیستی، در هیچ جا امشب

می­دانم آری نیستی، اما نمی­دانم                  
                     
بیهوده میگردم به دنبالت، چرا امشب؟

هر شب تو را بی جستجو می یافتم اما،             
           
نگذاشت بی خوابی به دست آرم تو را امشب

ها...سایه ای دیدم شبیهت نیست اما، حیف              
              
ایکاش می دیدم به چشمانم خطا امشب

هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز            
                 
بشکن قرق را ماه من بیرون بیا امشب

گشتم تمام کوچه­ها را، یک نفس هم نیست             
              
شاید که بخشیدند دنیا را به ما امشب

طاقت نمی آرم، تو که می دانی از دیشب                
          
باید چه رنجی برد باشم، بی تو، تا امشب

ای ماجرای شعر و شب های جنون من                  
              
آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب