عزیز راه دورم ...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1387

alijon.blogsky

 

عزیز راه دورم !

 

بی تو سکوت و کورم

 

بی تو به مفت می ارزم . یه دنیا زیر قرضم

 

قربونت برم الهی

 

شاه پرک سفیدم . روزنه ی امیدم!

 

حالا که حرف دل و راه دلهامون یکی شد

 

آسمون پر ستاره ی شبهامون یکی شد

 

                رچی که دارم مال تو                

 

باقی عمرم مال تو

 

شعرهای عاشقونم اگر نمردم مال تو 

 

مال و ملالی ندارم  !   

 

مال و ملالی ندارم   !    

 

اما ستاره هارو هر چی شمردم مال تو 

 

تو قمار زندگی هر چی که باختی مال من   

 

هر چی که بردم مال تو   

 

قربونت برم الهی...!   

 

حالا که روز و روزگارمون یکی شد

 

شبهای مهتابی و شبهای تارمون یکی شد

 

روزگارو شبهای تارش مال من

 

شبهای مهتابی و صبح سپیدش مال تو

 

عزیز راه دورم !

 

حالا که عطر نفسهات رو برام ارزونی کردی

 

با من نامهربون این همه مهربونی کردی

 

زندگی با صدای چلچله های سبزه زاراش مال تو

 

غرش و پنجه ی ببرای درنده ش مال من

 

زندگی .نم نم بارون و عطر شالیزاراش مال تو

 

آفتاب داغ کویر و تیغ برنده ش مال من

 

پر پرواز پرنده های عاشق مال تو

 

چشم جغد و زهر مارای کشنده ش مال من

 

عزیز راه دورم !

 

بی تو سکوت و کورم...!