بی تو با تو...  چاپ
تاریخ : شنبه 4 آبان‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

اگه بی تو تنها

 

گوشه ای نشستم

 

تویی تو وجودم

 

بی تو با تو هستم

 

اگه سبز سبزم

 

تو هجوم پاییز

 

زره زره ی من

 

از تو شده لبریز

 

ای همیشه همدم

 

واسه درد دلهام

 

عطر تو همیشه

 

جاری تو نفس هام

 

ای که تار و پودم

 

از یاد تو بی تو

 

با منی ولی باز

 

دوری مثل مهتاب

 

بی تو با تو بودن

 

شده شب و روزم

 

بی تو ام و یادت

 

با منه هنوزم

 

تویی تو حرف هام

 

تویی تو نفس هام

 

ولی جای دست هات

 

خالیه تو ی دستهام