منو صدا کن...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387

alijon.blogsky 

 

 

عشق من ، منو صدا کن
 

 منو از خودم رها کن
 

تو اجاق مرده ی دل
 

آتشی تازه به پا کن
 

تو منو از نو بنا کن
 

عشق من ، منو صدا کن
 

قصه مو بی انتها کن
 

روبروت آیینه بگذار
 

ابدیتی بنا کن
 

عشق من ، منو صدا کن
 

قصه ی نگفته ام من
 

تو بیا روایتم کن
 

عشق من ، مرمّتم کن
 

از عذابم راحتم کن
 

ای صدای تو نهایت
 

راهیه نهایتم کن
 

عشق من ، منو صدا کن
 

تو منو از نو بنا کن
 

رهسپاره قصه ها کن
 

تو به خاکستر نگاه کن
 

آتشی تازه به پا کن
 

ای بهارم ، انتظارم
 

من زمین بی بهارم
 

شوره زار انتظارم
 

شوره زارم ، انتظارم
 

چهره ی شکسته دارم
 

روح و جسم خسته دارم
 

به در ویرانه ی دل
 

بغض قفل بسته دارم
 

عشق من ، منو صدا کن
 

 منو از خودم رها کن
 

توو اجاق مرده ی دل
 

آتشی تازه به پا کن
 

تو منو از نو بنا کن
 

عشق من ، منو صدا کن
 

قصه مو بی انتها کن
 

روبروت آیینه بگذار
 

ابدیتی بنا کن
 

عشق من ، منو صدا کن . . .